PROJECTS
News
Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020; Hội nghị viên chức và người lao động năm 2020 của Phân viện KHCN GTVT Phía Nam Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020; Hội nghị viên chức và người lao động năm 2020 của Phân viện KHCN GTVT Phía Nam
Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019; Hội nghị viên chức và người lao động năm 2019 của Phân viện KHCN GTVT Phía Nam Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019; Hội nghị viên chức và người lao động năm 2019 của Phân viện KHCN GTVT Phía Nam
Đại hội Công đoàn bộ phận Phân viện KHCN GTVT Phía Nam 2018-2021 Đại hội Công đoàn bộ phận Phân viện KHCN GTVT Phía Nam 2018-2021
Tổ chức trao Huy hiệu 30 năm tuổi đảng Tổ chức trao Huy hiệu 30 năm tuổi đảng
Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018

Partner

Calendar

  Home page  
  About us  
  field work  
  Capacity - Equipment  
  Experience - Achievements  
  News  
  Contac us  
 Vietnamese
Dự án 22/03/2023 | 16:06:45
 
Chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình
Date: 05.01.2010 15:09

CÁC CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO AN TOÀN CHỊU LỰC VÀ CHỨNG NHẬN SỰ PHÙ HỢP VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

1

Tên công trình

Cầu Thủ Biên, Huyện Tân Biên, Tỉnh Bình Dương

Tên CĐT hoặc đại diện CĐT

Ban QLDA Giao Thông Bình Dương

Nhiệm vụ được giao

Chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực

Giá trị Hợp đồng (triệu đồng)

320

Thời gian thực hiện

2009

 

2

Tên công trình

Cầu Đồng Điền, Khu CN Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

Tên CĐT hoặc đại diện CĐT

Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận

Nhiệm vụ được giao

Chứng nhận sự phù hợp về CLCT XD

Giá trị Hợp đồng (triệu đồng)

440

Thời gian thực hiện

2009

 

3

Tên công trình

Dự án Tuyến giao thông Bốn Tổng – Một ngàn

Tên CĐT hoặc đại diện CĐT

Ban QLDA Đầu tư Xây dựng thành phố Cần Thơ

Nhiệm vụ được giao

Chứng nhận sự phù hợp về CLCT XD

Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)

1.345

Thời gian thực hiện

Đang triển khai

 

4

Tên công trình

Xây dựng đường trên cao nối từ nút giao thông khu A – Nam Sài Gòn – Quận 7 – TP.HCM

Tên CĐT hoặc đại diện CĐT

Công ty CP BOT cầu Phú Mỹ

Nhiệm vụ được giao

Chứng nhận an toàn chịu lực

Giá trị Hợp đồng

Chờ phê duyệt Dự toán

 Tư vấn KS - TK, Lập dự án đầu tư và Tư vấn thẩm tra
 Thí nghiệm - Kiểm định - Thử tải - Giám định chất lượng công trình
 Tư vấn giám sát