PROJECTS
News
Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020; Hội nghị viên chức và người lao động năm 2020 của Phân viện KHCN GTVT Phía Nam Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020; Hội nghị viên chức và người lao động năm 2020 của Phân viện KHCN GTVT Phía Nam
Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019; Hội nghị viên chức và người lao động năm 2019 của Phân viện KHCN GTVT Phía Nam Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019; Hội nghị viên chức và người lao động năm 2019 của Phân viện KHCN GTVT Phía Nam
Đại hội Công đoàn bộ phận Phân viện KHCN GTVT Phía Nam 2018-2021 Đại hội Công đoàn bộ phận Phân viện KHCN GTVT Phía Nam 2018-2021
Tổ chức trao Huy hiệu 30 năm tuổi đảng Tổ chức trao Huy hiệu 30 năm tuổi đảng
Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018

Partner

Calendar

  Home page  
  About us  
  field work  
  Capacity - Equipment  
  Experience - Achievements  
  News  
  Contac us  
 Vietnamese
NEWS OPERATION ITSTS 22/03/2023 | 15:11:56
 
View image
Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018

 Ngày 24/7/2018, tại hội trường Phân viện KHCN GTVT Phía Nam đã Tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018. Đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Khang, Bí thư Đảng ủy Viện - Viện trưởng Viện KH&CN GTVT, Đồng chí Đinh Văn Tuấn - Trưởng phòng Tổ chức Hành Chính Viện. Phía Phân viện có Lãnh đạo Phân viện, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, Trưởng ban thanh tra nhân dân cùng toàn thể CBCNVC Phân viện KHCN GTVT Phía Nam. 

  Hội nghị đã nghe các báo cáo sau:

- Ông Trần Phương Hùng - phân viện trưởng Phân viện KHCN GTVT phía Nam trình bày bản Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018.  

- Bà Nguyễn Thị Minh Hiếu - Phụ trách phòng Tài chính Kế toán Báo cáo công tác tài chính 6 tháng đầu năm 2018 của Phân viện KHCN GTVT Phía Nam.

 Hội nghị đã nghe các tham luận của các đơn vị và thảo luận, bàn biện pháp thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra đồng thời đóng góp ý kiến cho Bản Báo cáo tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018.

 Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm 2018 toàn đơn vị tạm đủ việc làm, các công việc chủ yếu là tiếp tục duy trì thực hiện các dự án đã ký kết trước đây và triển khai các hợp đồng mới được giao thầu. Đó là triển khai các nhiệm vụ  tại các dự án với các loại hình công việc chủ yếu như: Tư vấn thẩm tra, Tư vấn giám sát, thí nghiệm kiểm định, ,…Trong đó, giá trị hợp đồng các hoạt động có thu chiếm phần lớn vẫn là công tác Tư vấn giám sát các dự án công trình giao thông.

 Sản lượng đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018 của Phân viện so với sản lượng Viện Khoa học và Công nghệ GTVT giao năm 2018 là : 9,566,300,925đ / 16,221,851,000đ đạt 59%. Thu nhập bình quân 6 tháng đầu năm 2018 đạt: 8,425,597đ/người/tháng. Thực hiện 100% chế độ đóng BHXH, BHYT, BHYT cho người lao động trong 6 tháng đầu năm 2018.

 Với những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018 tuy chưa phải to lớn, nhưng trong giai đoạn cạnh tranh phức tạp hiện nay đã mang lại ý nghỉa quan trọng, đó chính là sự quyết tâm đồng lòng của tập thể CBCNVC Phân viện Phía Nam, dưới sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Viện KH&CN GTVT đã luôn sát cánh hổ trợ đơn vị để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu trong chương trình kế hoạch và hoạt động sản suất của năm 2018.

 Tại Hội nghị Đồng chí Nguyễn Xuân Khang thay mặt Đảng ủy Viện, Lãnh đạo Viện phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Viện trưởng cũng đã trao đổi, giải thích các vấn đề còn băng khoăn, vướng mắc của CBCNV Phân viện về các điều chỉnh chủ trương, chính sách trong quản lý điều hành hoạt động của Viện trong thời gian qua. Viện trưởng nhấn mạnh Phân viện cần tập trung chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động nghiện cứu khoa học theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao. Đối với hoạt động dịch vụ KHCN, cần lựa chọn, cân nhắc kỹ đặc biệt với các Dự án TVGS vốn tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro, ưu tiên phát triển các loại hình như tư vấn thẩm tra, kiểm định, thử tải, chứng nhận sự phù hợp chất lượng … vốn là thế mạnh của Phân viện đồng thời có chiến lược phát triển các lĩnh vực hiện nay đang rất cấp thiết theo yêu cầu của ngành và của Thành phố.

 Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 kêu gọi CBVC toàn Phân viện KHCN GTVT Phía Nam hãy nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động sáng tạo trong công tác, phấn đấu thực hiện có kết quả cao nhất các nhiệm vụ Hội nghị đã đề ra, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và kế hoạch sản xuất kinh doanh. Phấn đấu xây dựng Phân viện ngày càng vững mạnh và góp phần vào sự phát triển  lớn mạnh của Viện và ngành GTVT.

 Một số hình ảnh tại Hội nghị: 

Đồng chí Nguyễn  Xuân Khang - Viện trưởng Viện KH&CN GTVT phát biểu chỉ đạo

Hội nghị

Đồng chí Đinh Văn Tuấn - Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính Viện phát biểu tại 

Hội nghị

Đồng chí Trần Phương Hùng - Phân viện trưởng Phân viện phía Nam phát biệu tại 

Hội nghị

Đồng chí Phạm văn Hùng - Phó Phân viện trưởng phân viện phía Nam phát biểu 

tại Hội nghị

Đồng chí Phạm Tiến Dũng - Phó Phân viện trưởng Phân viện phía Nam phát biểu 

tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Quang Huy - Chủ tịch Công đoàn kiêm Trưởng Phòng TVGS phát 

biểu tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hiếu - Phụ trách kế toán báo cáo tài chính

Đồng chí Phạm Ngọc Lưu - Bí thư Đoàn thanh niên phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Huỳnh Kim Toàn - đại diện Phòng ĐSB phát biệu tại Hội nghị

Đồng chí Trần Quang Minh - đại diện Phòng Cầu càng Phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Vũ Thế Tuấn - Phó trưởng phòng Thí nghiệm  - Kiểm định phát biểu tại

Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

 Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020; Hội nghị viên chức và người lao động năm 2020 của Phân viện KHCN GTVT Phía Nam
 Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019; Hội nghị viên chức và người lao động năm 2019 của Phân viện KHCN GTVT Phía Nam
 Đại hội Công đoàn bộ phận Phân viện KHCN GTVT Phía Nam 2018-2021
 Tổ chức trao Huy hiệu 30 năm tuổi đảng
 Tập huấn nghiệp vụ và diễn tập công tác Phòng cháy chữa cháy năm 2018
 Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018; Hội nghị viên chức và người lao động năm 2018 của Phân viện KHCN GTVT Phía Nam
 Lễ kết nạp Đảng viên mới