DỰ ÁN
TIN TỨC NỔI BẬT
Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024; Hội nghị viên chức và người lao động năm 2024 của Phân viện KHCN GTVT Phía Nam Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024; Hội nghị viên chức và người lao động năm 2024 của Phân viện KHCN GTVT Phía Nam
Lễ kết nạp Đảng viên mới và công nhận Đảng viên chính thức Lễ kết nạp Đảng viên mới và công nhận Đảng viên chính thức
 Đại hội Công đoàn bộ phận Phân viện KHCN GTVT Phía Nam, lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023-2028 Đại hội Công đoàn bộ phận Phân viện KHCN GTVT Phía Nam, lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023-2028
Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023; Hội nghị viên chức và người lao động năm 2023 của Phân viện KHCN GTVT Phía Nam Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023; Hội nghị viên chức và người lao động năm 2023 của Phân viện KHCN GTVT Phía Nam
Đại hội Chi bộ phận Phân viện KHCN GTVT Phía Nam nhiệm kỳ 2022-2025 Đại hội Chi bộ phận Phân viện KHCN GTVT Phía Nam nhiệm kỳ 2022-2025

LIÊN KẾT

Lịch vạn niên

  Trang chủ  
  Giới thiệu  
  LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG  
  NHÂN LỰC - THIẾT BỊ  
  KINH NGHIỆM - THÀNH TỰU  
  TIN TỨC  
  Liên hệ  
 English
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG ITSTS 23/06/2024 | 09:01:56
 
Xem hình
Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021; Hội nghị viên chức và người lao động năm 2021 của Phân viện KHCN GTVT Phía Nam

 Sáng ngày 08/01/2021, tại hội trường Phân viện KHCN GTVT Phía Nam đã Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021; Hội nghị Viên chức và người lao động năm 2021. Đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Khang, Bí thư Đảng ủy Viện - Viện trưởng Viện KH&CN GTVT, Đồng chí Đinh Văn Tuấn - Trưởng phòng Tổ chức Hành Chính Viện. Phía Phân viện có Lãnh đạo Phân viện, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, Trưởng ban thanh tra nhân dân cùng toàn thể CBCNVC Phân viện KHCN GTVT Phía Nam. 

 Hội nghị đã nghe các báo cáo sau:

 - Ông Phạm Văn Hùng - Phó phân viện trưởng trình bày bản Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 (Công tác Đảng, Chính quyền).

- Ông Phạm Tiến Dũng - Phó phân viện trưởng trình bày bản Dự thảo Báo cáo công tác Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 (Công tác Đảng ).

Đồng chí Nguyễn Quang Huy - Chủ tịch công đoàn trình bày báo cáo Hội nghị Viên chức và người lao động năm 2021 của Phân viện KHCN GTVT Phía Nam.

- Bà Đặng Thị Vân Anh - Phụ trách phòng Tài chính Kế toán Báo cáo công tác tài chính năm 2020 của Phân viện KHCN GTVT Phía Nam.

- Ông Phan Văn Quảng - Trưởng ban thanh tra nhân dân Báo cáo công tác thanh tra nhân dân năm 2020 của Phân viện KHCN GTVT Phía Nam.

Hội nghị đã nghe các tham luận của các đơn vị và thảo luận, bàn biện pháp thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra đồng thời đóng góp ý kiến cho Bản Dự thảo Báo cáo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021; Hội nghị Viên chức và người lao động năm 2021 của Phân viện KHCN GTVT Phía Nam Trong đó tập trung một số ý kiến như sau:

   + Có cơ chế trong công tác nghiên cứu Khoa học để khuyến khích, động viên các cán bộ tham gia.

   + Có kế hoạch tăng cường, đầu tư các trang thiết bị thí nghiệm cần thiết đáp ứng yêu cầu thực tế của công tác Thí nghiệm Kiểm định.

   + Có kế hoạch cụ thể về tuyển dụng, đào tạo nhân sự đáp ứng yêu cầu thực tế|: Thí nghiệm viên, kỹ sư chuyên ngành…

   + Có cơ chế, chính sách cụ thể cho công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm…

Nhìn chung trong năm 2020 toàn đơn vị tạm đủ việc làm, các công việc chủ yếu là tiếp tục duy trì thực hiện các dự án đã ký kết trước đây và triển khai các hợp đồng mới được giao thầu. Đó là triển khai các nhiệm vụ  tại các dự án với các loại hình công việc chủ yếu như: Giám định tư pháp, Tư vấn thẩm tra, Tư vấn giám sát, thí nghiệm kiểm định, ,…Trong đó, giá trị hợp đồng các hoạt động có thu chiếm phần lớn vẫn là công tác Tư vấn giám sát các công trình giao thông, đặc biệt trong năm 2020 công tác giám định tư pháp chiếm phần lớn trong giá trị các hợp đồng.

Sản lượng đạt được thực tế năm 2020 của Phân viện so với sản lượng Viện Khoa học và Công nghệ GTVT giao năm 2020 là : 20,414,115,203đ / 18,797,739,000đ đạt 109%. Thu nhập bình quân năm 2020 đạt: 7,500,000đ/người/tháng. Thực hiện 100% chế độ đóng BHXH, BHYT, BHYT cho người lao động trong năm 2020.

Với những kết quả đạt được trong năm vừa qua tuy chưa phải to lớn, nhưng trong giai đoạn cạnh tranh phức tạp hiện nay đã mang lại ý nghỉa quan trọng, đó chính là sự quyết tâm đồng lòng của tập thể CBCNVC Phân viện Phía Nam, dưới sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Viện KH&CN GTVT đã luôn sát cánh hổ trợ đơn vị để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu trong chương trình kế hoạch và hoạt động sản suất của năm 2020.

Năm 2020 Ban thi đua khen thưởng Phân viện đã động viên kịp thời những đóng góp của các tập thể và cá nhân trong đơn vị. Cụ thể là biểu dương 03 tập thể Phòng Phòng Thí nghiệm Kiểm định, Phòng Tư vấn giám sát và Ban Cái mép - Thị vải đã tích cực trong triển khai hợp đồng ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, là đơn vị có doanh số cao, thu nhập ổn định và tập thể đoàn kết thống nhất; Biểu dương 40 cá nhân đạt thành tích lao động tiên tiến tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020.

Tại Hội nghị Đồng chí Nguyễn Xuân Khang thay mặt Đảng ủy Viện, Lãnh đạo Viện phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Trong đó, đánh giá cao công tác chuẩn bị Hội nghị của Phân viện đã bám sát hướng dẫn của Viện về báo cáo, nội dung, chương trình. Đồng chí Viện trưởng cũng đã trao đổi, giải thích các vấn đề còn băng khoăn, vướng mắc của CBCNV Phân viện về các điều chỉnh chủ trương, chính sách trong quản lý điều hành hoạt động của Viện trong thời gian qua. Viện trưởng nhấn mạnh Phân viện cần tập trung chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động nghiện cứu khoa học theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao. Đối với hoạt động dịch vụ KHCN, cần lựa chọn, cân nhắc kỹ đặc biệt với các Dự án TVGS vốn tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro, ưu tiên phát triển các loại hình như tư vấn thẩm tra, kiểm định, thử tải, chứng nhận sự phù hợp chất lượng … vốn là thế mạnh của Phân viện đồng thời có chiến lược phát triển các lĩnh vực hiện nay đang rất cấp thiết theo yêu cầu của ngành và của Thành phố.

Trong năm 2021 phân viện cần tập trung thực hiện một số các chỉ tiêu theo nghị quyết Hội nghị như sau:

  + Mở rộng các loại hình hợp tác để tìm nhu cầu đề tài Khoa học và Công nghệ qua các đầu mối như Sở GTVT, Sở Khoa học Công nghệ các tỉnh Phía Nam; đăng kí đề tài cho năm 2021; cử đại diện và đăng kí đề tài tham dự hội nghị khoa học thường niên của Viện trong năm 2021.

+ Tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm trong công tác Giám định tư pháp, tư vấn thẩm tra, Tư vấn giám sát, Thí nghiệm kiểm định tại các dự án phân viện tham gia.

+  Tiếp tục khai thác các nguồn công việc về công tác giám định tư pháp thông qua các dự án đã triển khai đảm bảo chất lượng, tiến độ và nhận được sự tín nhiệm của Chủ đầu tư.

Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021; Hội nghị Viên chức và người lao động năm 2021, kêu gọi CBVC toàn Phân viện KHCN GTVT Phía Nam hãy nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động sáng tạo trong công tác, phấn đấu thực hiện có kết quả cao nhất các nhiệm vụ Hội nghị đã đề ra, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và kế hoạch sản xuất kinh doanh. Phấn đấu xây dựng Phân viện ngày càng vững mạnh và góp phần vào sự phát triển  lớn mạnh của Viện và ngành GTVT.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đồng Chí Nguyễn Xuân Khang - Bí thư Đảng uỷ Viện - Viện trưởng Viện khoa học 

và Công nghệ GTVT phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đồng chí Đinh Văn Tuấn - Thường vụ Đảng uỷ Viện - Phó chủ tịch Công đoàn Viện - 

Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Viện - Phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đồng chí Trần Phương Hùng - Bí thư chi bộ - Phân viện trưởng Phân viện KHCN 

GTVT phía Nam phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Xuân Khang ( giữa ) Viện trưởng Viện khoa học và Công nghệ GTVT 

trao quyết định khen thưởng cho 3 đơn vị có thành tích trong năm 2020

Toàn Thể Hội nghị

Đồng chí Phạm Văn Hùng - Phó phân viện trưởng Phân viện KHCN GTVT phía Nam 

trình bày báo cáo tổng kết năm 2020 và phương hướng năm 2021

Đồng Chí Phạm Tiến Dũng - Phó phân viện trưởng phân viện KHCN GTVT phía Nam

Trình bày báo công tác Đảng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 

Đồng chí Nguyễn Quang Huy - Chủ tịch công đoàn Phân viện- Trưởng Phòng TVGS 

trình bày báo cáo Hội nghị viên chức và NLĐ năm 2021 

Đồng chí Đặng Thị Vân Anh - Phụ trách kế toán - Báo cáo công tác tài chính năm 

2020 

Đồng chí Phan Văn Quảng - Trưởng phòng đường Sân Bay - Báo cáo công tác thanh 

tra nhân dân 2020

Đồng chí Phạm Ngọc Lưu - Bí thư đoàn thanh niên - Bào cáo công tác thanh

niên năm 2020

Đồng chí Võ Hồng Anh - Phó Bí thư chi bộ - Trưởng phòng Cầu cảng Phát biểu 

đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Đồng chí Vũ Thế Tuấn  - Phó trưởng phòng Thí nghiệm - kIểm định - phát biểu đóng

góp ý kiến tại Hội nghị.

P.TC-HC Tổng hợp

 Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024; Hội nghị viên chức và người lao động năm 2024 của Phân viện KHCN GTVT Phía Nam
 Lễ kết nạp Đảng viên mới và công nhận Đảng viên chính thức
  Đại hội Công đoàn bộ phận Phân viện KHCN GTVT Phía Nam, lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023-2028
 Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023; Hội nghị viên chức và người lao động năm 2023 của Phân viện KHCN GTVT Phía Nam
 Đại hội Chi bộ phận Phân viện KHCN GTVT Phía Nam nhiệm kỳ 2022-2025
 Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022; Hội nghị viên chức và người lao động năm 2022 của Phân viện KHCN GTVT Phía Nam ( Bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến )
 Nối lại đường bay TP.HCM - Rạch Giá sau thời gian dài đóng băng
 Đại hội Chi bộ phận Phân viện KHCN GTVT Phía Nam nhiệm kỳ 2020-2022
 Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020; Hội nghị viên chức và người lao động năm 2020 của Phân viện KHCN GTVT Phía Nam